Üfürümü olan çocukta hızlı kalp atışı ihmal edilmemeli

Ev Dekorasyonu, Ev Tadilatı, Mobilya Şub 25, 2023 Yorum Yok

Çocuk Kardiyolojisi Uzmanı Doç. Dr. Fikri Demir, bebeklerde ve çocuklarda görülen üfürüm hakkında açıklamalarda bulundu.

Muayene sırasında stetoskop ile duyulan, olağan kalp sesleri dışındaki üfleme sesini andıran ek seslere üfürüm ismi verildiğini lisana getiren Çocuk Kardiyolojisi Uzmanı Doç. Dr. Fikri Demir, “Yenidoğan periyodundan 18 yaşına kadar Tüm yaşlardaki çocukların yaklaşık yüzde 30-40’ında üfürüm duyulabilmektedir. Daha Fazla Okul öncesi devirde görülebilir” diye konuştu.

KALP HASTALIKLARINDA ÜFÜRÜM DUYULABİLİR

Doç. Dr. Demir, üfürümün nedenlerini şöyle açıkladı:

  • “Kalbimiz en hareketli organımızdır. Nizamlı kasılarak bedenimize kan pompalar. Doğuştan yahut edinsel kalp hastalığı olan çocuklarda kalp delikleri ve kapak bozukluklarına bağlı olarak kanın akış yolları ve akış suratı değişir. Bunun sonucunda kalp boşlukları ortasındaki basınç farkından kaynaklanan patolojik (anormal) üfürümler oluşur.
  • Kalbin pompalama hareketi sırasında kanın Kas lifleri üzerinden akışına bağlı olarak birtakım sağlıklı çocuklarda da hafif şiddette üfürüm duyulabilir. kalp debisinin arttığı ateş, kansızlık ve tiroit hormonlarının fazlalığı üzere durumlarda üfürümlerin şiddeti artar ve duyulması kolaylaşır.”

ÇOĞU ÜFÜRÜM TEMİZ OLABİLİR

Üfürümün bir kalp hastalığı değil, hastalıktan kaynaklı ses (muayene bulgusu) olduğunun altını çizen Doç. Dr. Demir, “VSD, ASD, PDA, fallot tetralojisi üzere doğuştan ve kalp romatizması, mitral kapak prolapsusu, kapak yetersizlikleri üzere edinsel kalp hastalıklarında üfürüm duyulabilir. Bununla Birlikte üfürüm duyulan çocukların birçoklarının kalp muayenesi olağan saptanır. Üfürüm duyulan fakat muayenesi olağan saptanan bu çocukların üfürümlerine günahsız üfürüm denir” halinde konuştu.

HIZLI soluk ALMA GÖRÜLEBİLİR

Doç. Dr. Demir, üfürümde görülen belirtilerle ilgili şu bilgileri paylaştı:

  • “Belirtiler üfürüme neden olan hastalığa bağlı değişir. kalp hastalığı ve ona bağlı üfürümü olan çocuklarda kalbin süratli atması, kalp atışının elimizle basitçe hissedilmesi, süratli soluk alma, soluk almada zahmet, hırıltı, emerken çabuk yorulma, uzun müddet emememe, Özellikle alın kısmında soğuk terleme, göz kapakları ve popo kısmında şişlik, gereğince ememediği ve güç tüketimi arttığı için tartı alımında yetersizlik, sık akciğer enfeksiyonu geçirme, göğüs ağrısı, morarma, bayılma üzere belirtiler görülebilir.
  • Bu bulguların varlığında ailelerin vakit kaybetmeden çocuk kardiyolojisi uzmanlarına başvurmaları gerekir. Bununla birlikte, sağlıklı çocuklarda da üfürüm saptanabilir. Üfürümü olan sağlıklı çocukların birçoklarının kalple ilgili bir yakınması yoktur. Bu çocuklar ekseriyetle kalp dışı nedenlerle muayene edilirken üfürüm duyulduğu için çocuk kardiyologlarına yönlendirilen çocuklardır. Hiçbir belirti göstermeyen ve dinlemekle üfürüm duyulmayan çocuklarda da nadiren kalp hastalığı saptanabileceği unutulmamalıdır.”

TEŞHİSTE EKOKARDİYOGRAFİ ÖNEMLİ

Tanı koyma sürecinden bahseden Doç. Dr. Demir, “Çocukta üfürüm yanında çabuk yorulma, soluk darlığı, morarma üzere ek yakınmaların olup olmaması; üfürümün şiddeti ve duyulduğu kalp bölgesi duyulan üfürümün günahsız mu, yoksa hastalığa bağlı bir üfürüm mü olduğu hakkında Fikir verir. Günahsız ve hastalığa bağlı üfürümlerin Kesin olarak ayırımı çocuk kardiyolojisi uzmanlarınca uygulanan kalp ultrasonu olarak Tanım edebileceğimiz ekokardiyografi (EKO) ile yapılır. Ekokardiyografi, olağandışı üfürümlerin hangi hastalıktan kaynaklandığını anlamamızı da sağlar. Kompleks doğuştan kalp hastalıklarının teşhis ve tedavisinde kimi kalp kateterizasyonu ve anjiyografiden de yararlanırız” açıklamasında bulundu.

DOĞUŞTAN GELEN kalp HASTALIKLARINA DİKKAT EDİLMELİ

Hangi üfürümlerin tehlikeli olabileceğini anlatan Doç. Dr. Demir, şunları söyledi:

  • “Burada üfürümden çok üfürüme neden olan hastalığın tehlikesinden bahsetmek gerçek olur. Doğuştan ve edinsel kalp hastalıklarının birden fazla günümüzde tedavi edilebilmektedir. Bununla Bir arada Önemli morarma ve kalp yetersizliği ile seyreden yahut AV tam blok üzere Değerli ritim bozukluklarına yol açan siyanotik doğuştan kalp hastalıklarından kimilerinin daha tehlikeli olduğu söylenebilir.
  • Kalbin sol karıncığının ve aort damarının küçüklüğü ile karakterize hipoplastik sol kalp sendromu, Biricik ventrikül tamiri gerektiren doğuştan kalp hastalıkları ve kalpten çıkan Aka damarların Aksi olmasıyla karakterize transpozisyon bu hastalıklardan bazılarıdır. Bununla birlikte, tedavisi nispeten kolay olan doğuştan kalp hastalıkları da ömrün birinci günlerinde ayrım edilmez ve çocuğun genel durumunun bozulmasına yol açarsa yahut kan akımını artırmak için ameliyatla oluşturulan damarsal ilişkiler tıkanırsa tehlikeli olabilmektedir. Bu durumlara kalp kapaklarının olmamasıyla yahut damar darlığıyla karakterize olan aort atrezisi, pulmoner atrezi ve kritik aort koarktasyonu Örnek verilebilir.”

TEDAVİ ÜFÜRÜME neden OLAN HASTALIĞA NAZARAN DEĞİŞİR

Kalp hastalığı olmadan duyulan üfürümlerin genelde temiz üfürümler olduğunu ve tedavi gerektirmediğini hatırlatan Doç. Dr. Demir, “Üfürüme neden olan fakat kalbi yormayan Ufak VSD, ASD üzere kalp delikleri ile hafif kalp kapak darlık ve yetersizlikleri de tedavi gerektirmez. Geri kalan çocuklarda tedavi üfürüme neden olan hastalığa nazaran değişkenlik gösterir. kalp yetersizliğine yol açan hastalıklarda kalbin art yükünü azaltan ilaçlar ve idrar söktürücü ilaçlar verilerek kalp yetersizliği Denetim altına alınmaya çalışılır. Düzeltici tedavi gerektiren kapak darlıkları ile kalp delikleri mümkünse kasıktan girilerek transkateter (açık kalp ameliyatı yapılmadan, kateter prosedürü kullanılarak kalbe aort kapak takılması işlemidir) metotla ameliyatsız olarak, değilse ameliyatla tedavi edilir. Doğuştan gelen kompleks hastalıklar ile tedavi gerektiren kapak yetersizlikleri Aleni kalp ameliyatı ile tedavi edilirler. Kimi hastalara düzeltici tedavi öncesi bant yahut şant ameliyatı yapılması gerekebilir” diyerek kelamlarını noktaladı.

Yorum Yok

Yorum Yap