Ünlü ekonomist Alaattin Aktaş anlattı: Tasarruf sahipleri neden yeniden KKM’ye yöneldi?

Endüstriyel Dekorasyon Şub 17, 2023 Yorum Yok

Tasarruf sahipleri, iktidarın nema tavanı uygulamasını kaldırması ile tekrar Kur Muhafazalı Mevduat’a yöneliyor. Dövizi sabit tutan iktisat siyasetleri nedeniyle cazibesini kaybeden KKM uygulaması, bankaların yeni uygulamaları gündeme getirmesiyle tekrar yükselişe geçti.

Ekonomim müellifi Alaattin Aktaş, bu yükselişin nedenlerini ve bankaların yeni uygulamalarını “Tasarruf sahibi yine KKM’ye yöneldi” başlıklı yazısında şöyle aktardı:

“Kur muhafazalı mevduat hesabında aralık ayının nihayet haftasıyla ocak ayının birinci haftasında yaşanan 93 milyar liralık süratli düşüşten sonra DTH dönüşümlülerde nema sınırlamasının kaldırılması Özellikle nihayet iki haftada süratli bir artış başlattı.

KKM bakiyesi 6 Ocak’tan bu yana artıyor. nihayet beş haftadaki artış 114 milyar lirayı buldu.

KKM, 10 Şubat’ta 1 trilyon 484 milyar liraya ulaştı. Bu, KKM’nin şimdiye kadar çıktığı en yüksek seviye.

Elindeki birikimini enflasyondan korumak isteyen ve adeta ne yapacağını bilemez hale gelen tasarruf sahibi hem dövizde yaşanabilecek artıştan korunmak, hem de döviz artmadığı takdirde görece yüksek nema alabilmek için KKM’ye Taarruz etti. O denli görünüyor ki önümüzdeki devirde bu artış sürecek.

BANKALAR NELER YAPIYOR NELER…

Bankalar döviz tevdiat hesaplarını azaltabilmek için KKM’de yeni yeni uygulamalara yöneliyor.

Bankaların birden fazla yüzde 9’luk siyaset faizinin üstüne, artık Hudut kaldırıldığı için 3 puan değil, Fazla daha Çok nema ekliyor. genel Oran meblağa da bağlı olarak yüzde 20’leri bulmuş durumda. Lakin bankadan bankaya Fazla farklı uygulamalar var. Birtakım bankalar, DTH’yi KKM’ye dönüştürürken adeta ön ödeme üzere bir ödeme yapıp o fiyatı hesap sahibine peşin veriyor. Bu meblağ çoklukla üç ay için yüzde 2 dolayında bir ödeme. Fakat KKM faizi olarak yüzde 12 değil, yüzde 9 uygulanıyor. Bankaların KKM faizini yüzde 9’dan az olmamak üzere belirleme hakkı var. İsteyen daha yüksek nema de verebiliyor kuşkusuz. Üç ay için yüzde 2 faizin yıllık bileşiği yüzde 8’i aşıyor. Bu da DTH dönüşümlü KKM’ye yüzde 17-18 nema uygulanması demek.

Bazı halk bankalarında ise Fazla farklı bir uygulama Laf konusu. Çoklukla 15-20 bin doların üstündeki birikimler için uygulanan bir usul… Sistem şöyle işliyor:

Bankalar zati yeni DTH hesabı açma konusunda pek istekli değil, zira Yekün mevduattaki “TL-döviz” istikrarı bozuluyor. Döviz hesabı açtırmak isteyenlere ya da bankada döviz hesabı olanlara şu öneriliyor. Diyelim bir tasarruf sahibinin 20 bin doları var. Banka bu 20 bin doları TL’ye çevirip KKM yapıyor. Bu hesapların faizinde tavan yok fakat Oran yüzde 9 olarak uygulanıyor, avantaj ise Öbür türlü sağlanıyor.

Banka tasarruf sahibine 20 bin doların TL karşılığı kadar kredili mevduat hesabı açıyor ve bu hesaba yüzde 10-12 dolayında nema uyguluyor. Kredili mevduat hesabı olarak oluşturulan meblağ, bu sefer mevduat olarak sürece konuluyor. Banka bu mevduata yüzde 20 dolayında nema veriyor.

Tasarruf sahibi böylelikle hem 20 bin dolarını döviz olarak tutmuş oluyor, hem de kredili mevduat hesabıyla oluşturulan 20 bin dolar karşılığı TL mevduatın faizini alıp kredili mevduat faizini ödemiş sayılıyor ve ortadaki ayrım da cebine kalıyor. Doğal ki bu nema süreçlerinin hepsi mahsup yoluyla yapılıyor. Sonuçta tasarruf sahibi dövizi için yüzde 6-7 nema almış oluyor.

Bu sürecin banka açısından getirisi de Doğal ki olmayan kredili mevduat hesabından olmayan mevduat yaratmak ve bir yandan DTH sıfırlanırken, bir yandan da DTH karşılığı kadar TL mevduat yaratarak Yekün mevduattaki “TL-döviz” istikrarını düzgünce lehine oluşturmak.

Yani tam bir “kazan kazan” durumu…”

Yorum Yok

Yorum Yap