Varlık barışından yararlanmak için son gün 31 Mart

Endüstriyel Dekorasyon Mar 15, 2023 Yorum Yok

Gelir Yönetimi Başkanlığı’nın internet sitesinde yer Meydan açıklamaya nazaran, gerçek ve hükmî şahısların, Varlık Barışı’ndan yararlanmak için Yurt dışında ve Yurt içinde bulunan birtakım varlıklarına ait Laf konusu tarihe kadar bildirim ya da beyanda bulunması gerekiyor.

Yapılan düzenlemeyle gerçek ve hukukî bireylerin Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, taşınır Bedel ve öbür kapital piyasası araçlarının yurda getirilerek ulusal iktisada kazandırılması ve bu varlıkların gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince yasal defter kayıtlarına alınmasına İmkan tanındı.

Bu kapsamda, Yurt içinde bulunan fakat gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin yasal defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, taşınır değerler, diğer kapital piyasası araçları ve taşınmazların vergi dairesine beyan edilerek yasal defter kayıtlarına alınması, Yurt içinde bulunan bu varlıkların gelir ve kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunmayanlarca beyan edilmesi imkanı da getirildi.

VATANDAŞLIK KOŞULU ARANMIYOR

Yurt dışındaki Laf konusu varlıkların Türkiye’ye getirilebilmesi için vergi mükellefi yahut Türk vatandaşı olma zaruriliği aranmazken düzenlemeden herkes yararlanabiliyor.

Banka ve aracı kurumlara bildirilen Yurt dışındaki varlıkların kıymeti üzerinden, 31 Mart’a kadar yapılan bildirimler için yüzde 3 oranında hesaplanacak vergi, bildirim esnasında banka ve aracı kurumlara peşin ödenecek.

Bildirilen varlıkların, Türkiye’deki banka ya da aracı kurumlarda açılan hesaplarda en az bir Yıl tutulması halinde vergi yüzde sıfır olarak uygulanacak ve peşin ödenmiş vergi, bildirim sahibinin ilgili vergi dairesine başvurusu üzerine kendisine iade edilecek.

Vergi dairelerine beyan edilen Yurt içi varlıkların bedeli üzerinden yüzde 3 vergi tarh edilecek ve bu vergi, tarhiyatın yapıldığı ayı izleyen ayın sonuna kadar ödenecek.

VERGİ İNCELEMESİ YAPILMAYACAK

Beyan edilerek işletme kayıtlarına alınacak taşınmazların işletmeye bölümüne ait tapuda yapılacak süreçlerden harç alınmayacak. Ayrıyeten, taşınmazların işletmeye bölümü, elden çıkarma sayılmayacak ve değer artış çıkarı hesaplanmayacak.

Bildirilen yahut beyan edilen varlıklara isabet eden meblağlara ait hiçbir suretle vergi incelemesi ve tarhiyatı yapılmayacak.

Yorum Yok

Yorum Yap