Yargıtay’dan emsal ‘fazla mesai’ kararı

Endüstriyel Dekorasyon May 09, 2023 Yorum Yok

Milyonlarca Özel bölüm çalışanını ilgilendiren bir karara imza atan Yargıtay, günlük 11 saati, gece ise 7,5 saati aşan çalışmaların haftalık Çok çalışma müddeti (45 saat) doldurulmasa dahi Çok çalışma kararlarına tabi olduğuna hükmetti.

İşten çıkarılan çalışanlar Çalışma Bölge Müdürlüğü’nün kapısını çaldı. Çalışma müfettişleri, Amel yerindeki Çok mesai uygulamasına yönelik rapor hazırladı. Raporda günlük 11 saati aşan çalışmaların Çok mesaiye iç edilmesi gerektiği vurgulandı.

Şirket avukatları, raporun iptali talebiyle mahkemeye başvurdu. Davacı şirket avukatı; 6 haftalık çalışma mühleti 259 saat çıkmasına Karşın Çok çalışma fiyatı tahakkuk ettirilmediği tespitinin yanlış olduğunu öne sürdü.

MAHKEMEDEN KARAR

Santral kısmı çalışanlarının 12,5 saat çalıştırıldığı tespitinin kusurlu olduğunu, 2 saat Uzaklık dinlenmesi yanında 1,5 saat Yemek molası ve yarım saat 2 molanın dikkate alınmadığını sav etti. Müfettişler tarafından düzenlenen teftiş raporunun iptaline karar verilmesini talep etti. Davalı Kuruluş avukatları ise raporların aksi lakin muadil yazılı doküman ile ispatlanabileceğinden teftiş raporunun iptalinin Mümkün olmadığını savunarak davanın reddini istedi.

Mahkeme raporun iptaline hükmetti.

Karar Bölge Adliye Mahkemesi’ne taşındı. BAM, itirazların reddine hükmetti. Karar temyiz edilince devreye giren Yargıtay 9. Hukuk Dairesi emsal nitelikte bir karara imza attı.

“11 SAATTEN Çok ÇALIŞAN EMEKÇİ Çok MESAİ FİYATI ALIR”

Emsal kararla birlikte, günlük 11 saati aşan çalışmada bulunan her emekçi, haftalık saati aşmasa dahi Çok mesai fiyatı alabilecek. Kararda; 4857 sayılı Kanun’un 41’inci hususuna nazaran haftalık 45 saati aşan çalışmalar Çok çalışma sayıldığı hatırlatıldı.

Yönetmeliğe nazaran, 4857 sayılı Kanun’un 68’inci hususu uyarınca verilen Aralık dinlenmeleri, çalışma müddetinden sayılmayacağı vurgulandı.

Kararda şu tabirlere yer verildi:

“Ara dinlenmeleri; iklim, mevsim, yöredeki gelenekler ve işin niteliği göz önünde tutularak, 24 saat içinde kesintisiz 12 saat dinlenme mühleti dikkate alınarak düzenlenir. Bu düzenlemenin çalışma müddeti tarafından değeri, unsurda çalışanın bir günde kesintisiz 12 saat dinlenme mühleti olduğundan Laf edilmesidir. Günlük çalışma müddetinin 11 saati aşamayacağı öngörülmüştür. Günlük 11 saati aşan çalışma yapılması hâlinde, uygulanacak yaptırımın ne olduğu da Tekrar yönetmelikte düzenlenmiş olup bu hâlde 4857 sayılı Kanun’un 41, 42 ve 43’üncü hususları uygulanacaktır. Bu açıklamalara nazaran, günlük çalışma mühletine ait yasal düzenlemelerin emredici nitelikte olduğu kabul edilmelidir. Personelin haftalık çalışma müddeti 45 saati aşmasa dahi günlük 11 saati aşması hâlinde, bu çalışmalar için Çok çalışma fiyatı ödenmesi gerekir. Müşahhas olayda iptali istenilen Çalışma ve Toplumsal Emniyet Bakanlığı’nın teftiş raporunda hastanede çalışan emekçilerin Çok çalışmaları belirlenirken, çalışanların 01 Ocak 2015-01 Ekim 2016 tarihleri ortası periyottaki çalışma mühletleri dikkate alınmıştır. Karara temel alınan eksper raporunda, vardiyalı çalışan personellerin ve santral vazifelisi emekçilerin, çalışma saatlerine nazaran gece ya da gündüz çalışmaları farkı yapılmaksızın ve 4857 sayılı Kanun’un 69’uncu unsurundaki değişikliğin yürürlüğe girdiği 04 Nisan 2015 tarihi dikkate alınmaksızın hesaplama yapıldığı anlaşılmıştır. Teftiş raporunda Çok çalışması tespit edilen çalışanların, belgedeki puantaj kayıtları ve kontrol sırasında dinlenen çalışanların beyanları dikkate alınarak çalışma saatleri belirlenmeli ve gece çalışması gündüz çalışması farkı yapılarak 04 Nisan 2015 tarihinden Evvel bu personellerin haftalık Çok çalışma müddeti 45 saati aşmasa dahi günlük 7,5 saati aşan gece çalışmalarının bulunup bulunmadığı araştırılmalıydı. Bu tarihten sonra ise haftalık Çok çalışma mühleti 45 saati aşmasa dahi günlük 11 saati aşacak biçimde çalışıp çalışmadıkları tespit edilmeli ve sonucuna nazaran karar verilmelidir. Noksan incelemeyle karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir.”

Yorum Yok

Yorum Yap